Bestuur

Annick Schreuder

annick@golfclubmanagers.nl

Jacitha Verkerk

jacintha@golfclubmanagers.nl

Arnaud Schuurman

arnaud@golfclubmanagers.nl

Marie-Jose Heshusius

mariejose@golfclubmanagers.nl

Kantoor

Astrid Hollander

astrid@golfclubmanagers.nl

 
Vereniging van Golfclub Managers

Het is de ambitie van de vereniging om een sociaal trefpunt en kenniscentrum te zijn waar alle Golfclub Managers (A/B/C verenigingen) uit de golfwereld terecht kunnen.

De Golfclub Manager kan zijn persoonlijke netwerk verbreden. 

De manager kan op dit platform:

Informatie delen met vakgenoten
Zowel nationaal als internationaal informatie verkrijgen
Een persoonlijk netwerk creëren
Seminars bezoeken
Op een laagdrempelige manier in contact komen met vakgenoten
Voordelen verkrijgen die verbonden zijn aan het lidmaatschap. Zoals het verkrijgen van het blad Golf Club Management
Deel uitmaken van het online platform
Contributie:

Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan elk gewenst moment ingaan.

De reguliere contributie bedraagt € 75 per kalenderjaar
Leden zijn op persoonlijke titel lid, bedrijven kunnen vanuit de aard van de beroepsvereniging geen lid worden. Wel kunnen bedrijven de betaling van de contributie van hun medewerkers overnemen. Facturering geschiedt vanuit Vereniging van Golfclub Managers naar één factuuradres. Worden gedurende het kalenderjaar nieuwe werknemers vanuit de organisatie aangemeld geldt ook voor het eerste jaar een contributie van € 75. Vanaf vijf leden per organisatie geldt dat indien leden gedurende een kalenderjaar vertrekken, kosteloos een nieuw lid kan worden aangemeld.
Bank: ABNAMRO: NL86ABNA 055.04.55.582
Regels lidmaatschap van in het kort:

Het lidmaatschap is strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander.
Het lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het lidmaatschap, ook als de werkgever de contributie betaalt. De vereniging kent geen bedrijfslidmaatschappen.
Indien je verandert van baan, geef dit dan tijdig aan ons door zodat wij de gegevens actueel kunnen houden. Daarbij graag aangeven wat het nieuwe factuuradres wordt, anders zijn wij genoodzaakt de contributienota naar je privéadres te sturen.
Wijzigingen in je adresgegevens kan je doorgeven via info@golfclubmanagers.nl
Opzeggen:

Lidmaatschap opzeggen? Doe dit dan schriftelijk (brief of e-mail) en uiterlijk 1 december: vier weken vóór het nieuwe boekjaar (boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december). Wordt een lidmaatschap later opgezegd, dan loopt het door tot het eind van het eerstvolgende kalenderjaar. De opzegging wordt door ons schriftelijk bevestigd en is alleen dan geldig!