Vereniging van Golfclubmanagers

Lidmaatschap

Contributie:
Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan elk gewenst moment ingaan.

De reguliere contributie bedraagt € 105,00 per kalenderjaar.
Leden zijn op persoonlijke titel lid, bedrijven kunnen vanuit de aard van de beroepsvereniging geen lid worden. Wel kunnen bedrijven de betaling van de contributie van hun medewerkers overnemen. Facturering geschiedt vanuit Vereniging van Golfclub Managers naar één factuuradres. Worden gedurende het kalenderjaar nieuwe werknemers vanuit de organisatie aangemeld geldt ook voor het eerste jaar een contributie van
€ 105,00. Vanaf vijf leden per organisatie geldt dat indien leden gedurende een kalenderjaar vertrekken, kosteloos een nieuw lid kan worden aangemeld.
Bank: ABNAMRO: NL86ABNA055.04.55.582

Regels lidmaatschap van in het kort:
Het lidmaatschap is strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander.
Het lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het lidmaatschap, ook als de werkgever de contributie betaalt. De vereniging kent geen bedrijfslidmaatschappen.
Indien je verandert van baan, geef dit dan tijdig aan ons door zodat wij de gegevens actueel kunnen houden. Daarbij graag aangeven wat het nieuwe factuuradres wordt, anders zijn wij genoodzaakt de contributienota naar je privéadres te sturen.
Wijzigingen in je adresgegevens kan je doorgeven via golfclubmanagers@gmail.com

Opzeggen:
Lidmaatschap opzeggen? Doe dit dan schriftelijk (brief of e-mail) en uiterlijk 1 december: vier weken vóór het nieuwe boekjaar (boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december). Wordt een lidmaatschap later opgezegd, dan loopt het door tot het eind van het eerstvolgende kalenderjaar. De opzegging wordt door ons schriftelijk bevestigd en is alleen dan geldig!

Aanmelden: