Het is de ambitie van de vereniging om een sociaal trefpunt en kenniscentrum
te zijn waar alle Golfclub Managers uit de golfwereld terecht kunnen.

BIJEENKOMSTEN

Dinsdag 1 februari 2022

Bijeenkomst VvGM en NGF
Aanvang 16:00 uur
Diner: 18:00 uur
Locatie volgt

Vacatures

Opleiding

Nieuwsbericht 

17 november 2021

Op verzoek van enkele leden zijn wij in gesprek gegaan met Leadingcourses starttijdenplatform om te kijken of er voor leden van de VvGM een bepaald voordeel uit te halen is. 

Practical & Engaging Online Courses

SERVICE EXCELLENCE AT GOLF CLUBS

GOLF COURSE MANAGEMENT (part 1)

GOLF COURSE MANAGEMENT (part 2)

BOEKEN

Tee Time Management

Maximise course utilisation and use tee sheet data to guide promotional activities and pricing strategies that drive golf club revenues and profitability.

Generating Membership Leads

Drive your golf club's subscription revenues with proactive strategies and tactics to increase inbound membership enquiries and new-member recruitment.

Driving Green Fee Revenues

Unlock your golf club's green fee potential with proactive strategies and tactics to promote visitor play and increase revenues.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

 De WBTR gaat 1 juli 2021 in werking. De WBTR is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wettelijke verplichting uit de WBTR zal gaan gelden voor alle besturen van verenigingen en stichtingen. Let op: het niet voldoen aan de WTBR kan gevolgen hebben voor u en uw  bestuurders.
 
Verplichtingen
Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd.
Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt.
Aansprakelijkheid
· Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk zijn. In een aantal gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk.
· Eisen die bij ondernemingen worden gesteld aan Raden van Commissarissen gelden nu ook voor toezichthoudende organen, verenigingen en stichtingen.
· Na introductie van de WBTR is de wettelijk regeling van aansprakelijkheid bij faillissement van toepassing op alle bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen, waarbij dan dient te worden opgemerkt dat het bewijsvermoeden niet geldt voor informele verenigingen en stichtingen.
Tegenstrijdige belangen
· Als een bestuurslid of toezichthouder een persoonlijk belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging of stichting, mag hij of zij niet deelnemen aan de besluitvorming.
· Binnen de vereniging of stichting moet zijn vastgelegd hoe besluitvorming in dergelijke gevallen plaatsvindt.
Overige punten
· In statuten van verenigingen of stichtingen moet staan hoe wordt omgegaan met situaties waarin er tijdelijk geen bestuurslid of toezichthouder is. Dat geldt dus ook als een bestuurszetel vacant is.
· Een bestuurslid of toezichthouder mag niet meer stemmen uitbrengen dan de anderen samen. Hij of zij mag dus niet in de gelegenheid zijn alle anderen te ‘overrulen’.
· De wet bevat veel meer onderdelen dan alleen de punten op deze pagina. Informeer je goed.
 

COVID-19

Mocht u vragen hebben, dan zijn wij via de mail te bereiken:
annick@golfclubmanagers.nl
Website NGF

#staystrong

Overig Golfnieuws

Meer lezen
Meer lezen
Meer lezen
Ben je Golfclub Manager?
  Word lid!
Aanmelden

Stel een vraag

Delen

 © BsDA 2021