Het is de ambitie van de vereniging om een sociaal trefpunt en kenniscentrum
te zijn waar alle Golfclub Managers uit de golfwereld terecht kunnen.

BIJEENKOMSTEN

16 nov. 2021

Golfen op Golfsociëteit De Lage Vuursche. 

Dinsdag 16 nov. is onze eindejaars wedstrijd weer op De Lage Vuursche. Er zijn dit jaar drie instapmomenten:
11:50 wedstrijd over 18 holes
14:30 les/clinic olv Inder van Weerelt
Vanaf 16:45 borrel/eten. 

Vacature Clubmanager

De Lochemse is op weg de beste golfbaan in Oost-Nederland te worden. Een prachtige 18-holes baan in een mooi Achterhoeks coulisselandschap. Het terrein is fraai aangelegd en wordt perfect onderhouden. De horeca en het restaurant worden gerund door het professionele team van Le Rêve.  Eccles Golf Academy doet er alles aan om je de beste golfer te laten zijn, die je kunt worden en runt de golfshop met een groot assortiment. Om ons de komende jaren verder te ontwikkelen, zijn we nu op zoek naar een daadkrachtige en flexibele clubmanager.

Online tool ‘Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub’

De overheid heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om de schade veroorzaakt door corona (deels) te compenseren. Maar al die verschillende regelingen maken het voor sportverenigingen en ondernemers niet per se overzichtelijker. Om clubs hierin wegwijs te maken, staat sinds vandaag een speciaal interactief dossier online, samengesteld door sportbonden in samenwerking met NOC*NSF. Ook voor ondernemers is dit een handig overzicht. In het dossier ‘Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub’ staat eenvoudig uitgelegd welke overheidsregelingen er zijn en ontdekken clubs voor welke regelingen ze wel en niet in aanmerking komen. Het dossier bevat in hoofdlijnen “De financiële keten van een sportclub” en laat zien welke financiële relaties er kunnen zijn tussen sporter, sportclub en sportbond en hoe die met elkaar samenhangen. De financiële compensatieregelingen van de overheid zijn erop gericht om de schade voor concreet genoemde kostenposten te vergoeden. Daarom is het van belang dat sportclubs en sportbonden hier goed naar kijken voordat ze eventuele eigen afspraken of regelingen maken over financiële compensatie. Want dat kan er onbedoeld toe leiden dat er sprake kan zijn van minder financiële compensatie uit de rijksregelingen, zoals de TASO, TVS en NOW.  In het dossier wordt dat verder uitgelegd. 

KLIK HIER voor het dossier ’Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub’  

KLIK HIER het overzicht dat we in samenwerking met Deloitte hebben samengesteld op 18 januari 2021.

 

Practical & Engaging Online Courses

SERVICE EXCELLENCE AT GOLF CLUBS

GOLF COURSE MANAGEMENT (part 1)

GOLF COURSE MANAGEMENT (part 2)

BOEKEN

Tee Time Management

Maximise course utilisation and use tee sheet data to guide promotional activities and pricing strategies that drive golf club revenues and profitability.

Generating Membership Leads

Drive your golf club's subscription revenues with proactive strategies and tactics to increase inbound membership enquiries and new-member recruitment.

Driving Green Fee Revenues

Unlock your golf club's green fee potential with proactive strategies and tactics to promote visitor play and increase revenues.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

 De WBTR gaat 1 juli 2021 in werking. De WBTR is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wettelijke verplichting uit de WBTR zal gaan gelden voor alle besturen van verenigingen en stichtingen. Let op: het niet voldoen aan de WTBR kan gevolgen hebben voor u en uw  bestuurders.
 
Verplichtingen
Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd.
Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt.
Aansprakelijkheid
· Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk zijn. In een aantal gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk.
· Eisen die bij ondernemingen worden gesteld aan Raden van Commissarissen gelden nu ook voor toezichthoudende organen, verenigingen en stichtingen.
· Na introductie van de WBTR is de wettelijk regeling van aansprakelijkheid bij faillissement van toepassing op alle bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen, waarbij dan dient te worden opgemerkt dat het bewijsvermoeden niet geldt voor informele verenigingen en stichtingen.
Tegenstrijdige belangen
· Als een bestuurslid of toezichthouder een persoonlijk belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging of stichting, mag hij of zij niet deelnemen aan de besluitvorming.
· Binnen de vereniging of stichting moet zijn vastgelegd hoe besluitvorming in dergelijke gevallen plaatsvindt.
Overige punten
· In statuten van verenigingen of stichtingen moet staan hoe wordt omgegaan met situaties waarin er tijdelijk geen bestuurslid of toezichthouder is. Dat geldt dus ook als een bestuurszetel vacant is.
· Een bestuurslid of toezichthouder mag niet meer stemmen uitbrengen dan de anderen samen. Hij of zij mag dus niet in de gelegenheid zijn alle anderen te ‘overrulen’.
· De wet bevat veel meer onderdelen dan alleen de punten op deze pagina. Informeer je goed.
 

COVID-19

Mocht u vragen hebben, dan zijn wij via de mail te bereiken:
annick@golfclubmanagers.nl
Website NGF

#staystrong

Handboek Communicatie

Mei 2018

Van flyer tot Facebook en van website tot persbericht. De communicatiemogelijkheden voor sportverenigingen zijn talrijk. En ieder jaar worden het er meer.
Welke middelen kies je voor de vereniging? Hoe kun je met communicatie nieuwe leden werven? Hoe kun je vrijwilligers behouden? Hoe bied je sponsoren een podium? En hoe zorg je dat niet de vereniging alleen zelf communiceert, maar dat de club ook de kracht van ambassadeurs benut?
Het Handboek Communicatie voor sportverenigingen geeft antwoorden en praktische tips voor de communicatievraagstukken van sportclubs. Het handboek helpt bestuurders en pr- en communicatiefunctionarissen de communicatie van hun vereniging naar een hoger niveau te tillen, zowel in strategie als in de concrete, dagelijkse uitvoering. Vele tips en voorbeelden van kansrijke content maken het handboek praktijkgericht.

KLIK HIER om te bestellen

Overig Golfnieuws

Meer lezen
Meer lezen
Meer lezen
Ben je Golfclub Manager?
  Word lid!
Aanmelden

Stel een vraag

Delen

 © BsDA 2021