Back to Basics

De vereniging staat onder druk is een veel gehoorde kreet. Dit filmpje is bedoeld ter inspiratie voor verenigingsbestuurders die werken aan hun vereniging.

Video bekijken

Sturen op verenigen: Back 2 Basics 2

VIDEO BEKIJKEN